פלמ"ח

Price: 350 - 450 $

סמל כתף מתקופתו הראשונה של הפלמ"ח - תקופת שיתוף הפעולה של הפלמ"ח עם הבריטים בין השנים 1941 ו-1945

חן Added By

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: