קונדור- 2 - פתרון כולל אלקטרו אופטי לשימוש במעקב מודיעיני רכישת מטרות ומשימות סיור

Price: 10 - 13 $

פאץ׳ קונדור- 2 - פתרון כולל אלקטרו אופטי לשימוש במעקב מודיעיני רכישת מטרות ומשימות סיור.
comprehensive Electro-optic airborne solution, Condor 2, for use in intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (ISTAR) missions."

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: