יחידת בינוי- חיל ההנדסה

Price: 30 - 50 $

סיכה של יחידת בינוי שהייתה קיימת בעבר תחת חיל ההנדסה.

Lion Katzman Added By

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 6 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: