בט"ר עציון ( בסיס טירונות עציון )

Price: 15 - 30 $

סיכה של בט"ר עציון - בסיס הכשרת הטירונים הישן של חיל ההנדסה שהיה ממוקם בגוש עציון.

Lion Katzman Added By

Found 12 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: