Community Members who have the badge in their wishlist // 1 users


טייסת הנמר המעופף- טייסת 102

Price: 10 - 12 $

טייסת- 102, המכונה גם "טייסת הנמר המעופף", היא טייסת מטוסי קרב בחיל האוויר הישראלי. כיום מפעילה הטייסת מטוסי A-4 סקייהוק ( "עיט משופר" ) ב 2015 נפרדה הטייסת מהעייט וקיבלה את ה M-346 מאסטר "לביא"
בעבר: "אבירי הזנב הכחול".
יעוד: טייסת הדרכה, ל"א, הנרה, הטלת כרוזים .