סמל I.P.A BELGIUM - אירגון השוטרים הבינלאומי סניף בלגיה

Price: 5 - 10 $

סמל סניף ארגון השוטרים הבנילאומי בלגיה.
עלה בצבע ירוק המורכב מארבע לבבות , בכל לב מופיע אות
I P A ובלב הרביעי כתוב BELGIUM

YEHUDA GABAY Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: