תרגיל משותף עם חיל האויר הצרפתי של טייסת מנ"ט (מרכז ניסויי טיסה)

Price: 13 - 15 $

התקיים בצרפת בבסיס CAZAUX בצרפת בבית הספר לפעילות מבצעית,

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: