סיכת לוחם חוד, דגם ניסיוני 2

Price: 0 - 0 $

נכון לפברואר 2018, טרם הוחלט איזה דגם יכנס לשימוש ומתי.
בינתיים יוצרו רק מספר דוגמאות ע"י חברת צחובוי.

Guy Shapiro Added By

Found 0 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist: