מרכז אב"כ ( אטומי ביולוגי כימי )

Price: 10 - 15 $

סיכת מרכז אב"כ ( אטומי ביולוגי כימי ) גירסא- 2.
סמל זה היה בעבר סמל משותף לגדוד אב"כ ולמרכז אב"כ, משנת- 2009 הסמל משמש רק את מרכז אב"כ ואילו לגדוד אב"כ סמל חדש.

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: