חיל התקשוב

Price: 5 - 10 $

תג חיל התקשוב לאחר הכפפתו לאגף התקשוב.

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: