משטרת ירושלים- 1948

Price: 100 - 150 $

משטרת ירושלים פעלה במשך- 6 חודשים בלבד, 2-8/1948. בתקופה שמעמד ירושלים היה בתכנון להיות בינלאומי ופיקוח של האו"ם.
על מנת לא לגרום לחיכוך מיותר בימים של טרום הקמת המדינה הוחלט על משטרה עירונית "משטרת ירושלים" הכפופה לוועדה בעיריית ירושלים.

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 7 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: