הגדוד הרביעי של הפלמ"ח - גדוד "הפורצים"

Price: 75 - 200 $

הגדוד הרביעי של הפלמ"ח כינוי גדוד "הפורצים" שייך לחטיבת הראל 1948. הגדוד נלחם בעיקר בקרבות על בפריצת הדרך לירושלים ובליווי שיירות אספקה לעיר.
הסמל הוזמן לאחר כיבוש הקסטל באפריל 1948, על הסמל מופיע מבצר הקסטל ההרוס.

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: