פיקוד ההדרכה

Price: 10 - 15 $

התג של פיקוד ההדרכה, בתחילת שנות ה-90 השם הוחלף למחלקת ההדרכה (אשר כללה את כל ה-20 הבה"דים של צה"ל). היחידה פורקה באמצע שנות ה-90 עם הקמתו של מפח"ש.

Ela Re Added By

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 3 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: