פיקוד ההדרכה

Цена: 10 - 15 $

התג של פיקוד ההדרכה, בתחילת שנות ה-90 השם הוחלף למחלקת ההדרכה (אשר כללה את כל ה-20 הבה"דים של צה"ל). היחידה פורקה באמצע שנות ה-90 עם הקמתו של מפח"ש.

Ela Re Добавил

Найдено 5 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 3 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: