יחט"ל ( יחידה טכנולוגית ליבשה )

Price: 10 - 15 $

תג יחט"ל ( יחידה טכנולוגית ליבשה ).
חלק מאט"ל ( אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ).
התג היה בשימוש מ- 1999 עד- 2006.

Found 10 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: