לוחם נורית

Price: 5 - 10 $

ה"נורית" הוא מכ"ם לאיכון ארטילרית אויב. המערכת מסוגלת לאכן כמה יחידות אש של האויב בו זמנית. ניתן להשתמש במערכת גם לביצוע בקרת אש ארטילרית. המערכת טווחת אש למרחק של עשרות קילומטרים ודיוקה גבוה. בימים אלה קולטת היחידה את מכ"ם הר"ז (רב זורעי) שישתלב בפעילות המבצעית שלה וישפר את יכולותיה.

Found 11 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: