דרגת רב סמל - ישנה

Price: 5 - 10 $

נענד גם על-ידי מילואימניקים אשר נעים על מדי א'.