מדריך שלח צעיר משרד החינוך מנל חברה ונוער

Price: 5 - 10 $

סיכה שהיא יורשתה של מ "כ גדנעי או פל"ס ( פלוגות סמלים)

  • Category badges
  • Wearing breast badge
  • olive branch, man, Menorah, text Picture components
  • Caption מדריך שלח צעיר משרד החינוך מנל חברה ונוער
  • Shape irregular
  • Material brass
  • Size 23×32 mm
  • Maker
  • Period -

<a href="https://www.zeho.co.il/" target="_blank" style=""> <img src=&quot;https://allbadges.net/banner2.jpg" alt="" style=" max-width: 100%; margin: 0 auto; "> </a>

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: