קצין משמר משנה

Price: 10 - 15 $

  • Category ranks
  • Wearing shoulder rank
  • star, building Picture components
  • Caption
  • Shape six corners star
  • Material brass
  • Size × mm
  • Maker
  • Period -

מכירה 11- מעל 300סמלים במחירים נוחים לכל אספן

Found 4 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist: