בסיס חצרים כנף 6

Price: 8 - 12 $

הספרה 6 בכחול משתלבת למגן דוד עם הלבן כשהליצנים מעידים על האות ל מימין בלבן המעיד על לימוד הטיסה בביה"ס לטיסה

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: