בוגר קורס פי"מ ( פיקוד ימי )

Price: 10 - 15 $

סיכת בוגר קורס פי"מ ( פיקוד ימי ).
סיכה שהוענקה לבוגרי קורס פי"מ בחיל הים.
נענדה על דש כיס ימין. סיכה זו הופיעה במחצית שנות ה- 80 ולאחר כמה שנים חדלו להשתמש בה.

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 6 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: