דרגות קצונה שב''ס - קצין כלאי

Price: 10 - 15 $

דרגות כתף ב' קצונת שב''ס - כלאי, דרגה עדכנית.