סיכת חזה יחדת מג”ב ספיר - כח התערבות ארצי

Цена: 5 - 10 $

סיכה הנושאת את סמל מגדל השמירה של משמר הגבול
כנפיים יש יסמ”ג , מפת ארץ ישראל ובתחתית כתוב ספיר

YEHUDA GABAY Добавил

Найдено 11 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 2 желающих заполучить знак:

Список продавцов: