אגף קהילה ומשמר אזרחי ( אק''מ ) מוזהב בחלקו

Цена: 10 - 15 $

סיכת אגף קהילה ומשמר אזרחי ( אק"מ ) רקע מוזהב.
סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי, מהתקופה בה היה אגף עצמאי עד- 2012. נענד ע"י מפעילי בסיסי / יחידות מתנדבים, מתנדבים, ושוטרי מש"ק. עם הכפפת השיטור הקהילתי והפעלת מתנדבים על אגף המבצעים, הוחלף בסמל אג"מ לכל אותם בעלי תפקידים שהוזכרו.

יוסי סולומין Добавил

Найдено 3 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 1 желающих заполучить знак:

Список продавцов: