אותות מלחמות יום העצמאות וסיני.

Price: 80 - 100 $

על אות מלחמת יום העצמאות נענדות מימין לשמאל הסיכות המוקטנות הבאות: חטיבת ירושלים, עיטור לוחמי המדינה ופלמ"ח.

Tzach Lapid Added By

Found 4 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: