25 שנה לכיבוש הגליל המערבי

Price: 8 - 15 $

ונסב חומה ומגדלים 1938-1963

shmuel polak Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: