50 שנה למות הרצל - 1954

Price: 25 - 50 $

סיכה לציון- 50 שנה למות הרצל - 1954.