מדליה על השתתפות במכביה ה- 2 תרצ"ה- 1935

Price: 20 - 30 $

מדליה על השתתפות במכביה ה- 2 תרצ"ה- 1935 מטעם עיריית תל אביב.

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: