סמל קקל שיצא כל יום העצמאות, 1949

Price: 10 - 15 $

תאריך העברי.עם דגלי המדינה

אברהם Added By

מכירה 11- מעל 300סמלים במחירים נוחים לכל אספן

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist: