סמל קקל שיצא כל יום העצמאות, 1949

Price: 10 - 15 $

תאריך העברי.עם דגלי המדינה

אברהם Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist: