חבר הכנסת הראשונה 1949-1951

Price: 100 - 200 $

סיכת חבר הכנסת הראשונה 1949-1951.
סיכה שנענדה על ידי כל חברי הכנסת הראשונה בין ה- 14.2.1948 ל- 20.8.1951.

Found 0 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist: