תנועת הבונים - הונגריה- 1940

Price: 100 - 150 $

סיכת תנועת הבונים - הונגריה- 1940.
על גבי הסיכה מצויינת שנה א' ( השנה הראשונה ) לנצ"ח ( נוער צופי חלוצי ).

Found 0 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: