הכרזת העצמאות- 1948

Price: 400 - 500 $

סמל להנצחת הכרזת העצמאות של מדינת ישראל בשנת- 1948. הסמל מציג את מפת ארץ-ישראל על-פי תוכנית החלוקה של האו"ם שנה קודם לכן, בשנת- 1947, וכן את תאריך הכרזת העצמאות ב- ה’ אייר תש"ח. תאריך עברי זה, בו נערכה ההכרזה, נקבע ליום העצמאות של מדינת ישראל.

חן Added By

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: