איחוד מפא"י

Price: 140 - 160 $

סמל אמייל תכלת ואדום של מפלגת מפא"י בראשיתה.

חן Added By

מכירה 11- מעל 300סמלים במחירים נוחים לכל אספן

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist: