הגליל - חברת אוטובוס והובלה

Price: 200 - 300 $

הגליל הייתה חברת תחבורה ערבית שפעלה באיזור הגליל והסביבה בשנות ה- 40.

חן Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: