לקט סיכות – מוסדות לימוד ימיים

Price: 100 - 0 $

שמונה סיכות של בתי ספר ימיים בארץ ישראל.
1-3. שלוש סיכות עם סמל בית הספר לקציני ים עכו – מגן ובתוכו עוגן ושבעה מגני דוד. אחת מהסיכות ניתנה כאות בתחרות "הכושר הימי".
4. סיכת "בי"ס ימי חיפה", עם סמל משולש ובתוכו ספינה. ייתכן כי סיכה זו היא של בית הספר הימי על יד הטכניון העברי בחיפה, גלגולו הראשון של בית הספר לקציני ים (טרם עבר בית הספר לעכו).
5-6. שתי סיכות עם סמל בית הספר הימי "מבואות ים" – עוגן ועליו דג מתפתל.
7. סיכה בצורת עוגן ועליו מגן דוד. ככל הנראה סיכת מפקד בבית הספר לקציני ים.
8. סיכת המגמה הימית בכפר הנוער ניצנים - עוגן ועליו הגה שבתוכו בכיתוב "נצנים".
גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5395/lot/116203/undefinedCollelction-of-Pins-Nautical-Schools?lang=en

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: