בית"ר אות אבל על מות זאב ז'בוטינסקי

Price: 50 - 100 $

סמל בד שנענד על-ידי חניכי בית"ר ומפקדיה בשנת 1940 במהלך מצעד האבל לזכרו של זאב ז'בוטינסקי שנערך ברחובות תל אביב, יומיים לאחר מותו בארה"ב.
עדויות רבות לכך ניתן למצוא בארכיון מכון ז'בוטינסקי:

http://www.jabotinsky.org/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/?itemId=104952

http://www.jabotinsky.org/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/?itemId=140282

חן Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: