קשר"ג ( קצין קשר גדודי )

Price: 20 - 30 $

סיכת קשר"ג ( קצין קשר גדודי ) גירסא- 1.