מועצת הפועלות

Price: 50 - 75 $

שני ידיים אוחזות בגלל שיניים ובתוכו אדמה עליו צומח עץ תמר עם האותיות "מ" ו- "פ". סימון מאחורי הסיכה: Sterling Mexico
גודל 3.3 ס"מ גובה, רוחב 2.2 ס"מ

יורם נרי Added By

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: