חט"ל ( החטיבה הטכנולוגית ליבשה )

Price: 5 - 10 $

סיכת חט"ל ( החטיבה הטכנולוגית ליבשה ).
תחת זרוע היבשה, בשורותיה משרתים חיילי חיל החימוש וחיל התקשוב.

Found 11 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: