היכל מורשת יהדות ווהלין בגבעתיים.

Price: 5 - 10 $

סיכה עם סמל היכל יהדות ווהלין בגבעתיים. לשונות הלהבה מרכיבות את המילה "ווהלין".

  • Category badges
  • Wearing breast badge
  • flame, text Picture components
  • Caption היכל יהדות ווהלין גבעתיים ישראל ISRAEL
  • Shape round
  • Material brass
  • Size 24×24 mm
  • Maker
  • Period -

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: