רס"ל (רב סמל) עיצוב ראשון 1948

Price: 30 - 50 $

הדרגה בעיצוב הראשון כפי שהונהגה החל מהקמת משטרת ישראל ב 1948.
הדרגה מייצור בריטי (למעט עלה הגפן) הייתה בשימוש משטרת המנדט, עם קום המדינה הועברה עם עודפי ציוד מנדטורי לשימוש משטרת ישראל.
הדרגה הייתה בשימוש עד לאמצע שנות ה 50.

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: