דרגה מג''ר קטן

Price: 5 - 10 $

סמל דרגת מג''ר מוקטן, להרכבת דרגת רמ''ג (רב מגן) במד''א.