גדוד חרב - גדוד 299

Price: 5 - 10 $

נקרא גם "יחידת המיעוטים" או "הגדוד הדרוזי"

michael gurboyev Added By

Found 9 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: