דרגת צווארון רנ''ג.

Цена: 5 - 10 $

דרגות צווארון (שהחליפו את דרגות היד), היו בשימוש מ 1994 עד 2008. לאחר מיכן הומרו בדרגות הכתף הנוכחיות לנגדים.

יוני תורגמן Добавил

Найдено 8 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 2 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: