סיכה ישנה של הדסה עם מגן דוד

Цена: 10 - 20 $

לסיכה מחוברת שרשרת קטנה ובסופה סיכה נוספת מיניאטורית בצורת פטיש שופט.

חן Добавил

Найдено 2 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: