הבריגדה היהודית

מחיר מומלץ: 10 - 20 $

סמל הח"יל- החטיבה היהודית הלוחמת.

יוסי סולומין העלה את הסמל

נמצאו 6 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 0 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: