חברים שיש להם סמל להחלפה // 0 חברים


הבריגדה היהודית

מחיר מומלץ: 10 - 20 $

סמל הח"יל- החטיבה היהודית הלוחמת.

יוסי סולומין העלה את הסמל