אותות מלחמות יום העצמאות- 1948, מבצע סיני- 1956 וששת הימים- 1967

Цена: 25 - 30 $

אותות מלחמות יום העצמאות- 1948, מבצע סיני- 1956 וששת הימים- 1967.

ישראל אביסרה Добавил

Найдено 7 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 1 желающих заполучить знак:

Список продавцов: