Члены сообщества с знаком // 1 участ.


דרגת ניצב משנה (נצ"מ) ישנה ע"ג כותפת חאקי מבד פשוט בניגוד לשאר הכותפות הקשיחות

Цена: 15 - 20 $

דרגת ניצב משנה (נצ"מ) ישנה ע"ג כותפת חאקי
בתחילת דרכה של משטרת ישראל ועד אמצע שנות ה 50 נקראה "מפקח מחוזי"
הדרגה מהתקופה בה היו מדי משטרת ישראל היו בצבע חאקי 1948-1986
עם הקמת משטרת ישראל נענדה הדרגה ישירות על כותפת הבגד (למדי קיץ וחורף).
החל מאמצע שנות ה 60 נענדה על כותפת חאקי שחילה התואמת לצבע מדי הקיץ.
ע"ג מדי חורף (עליונית שחורה) הדרגה נענדה ללא שינוי, ישירות על כותפת העליונית / מעיל.

יוסי סולומין Добавил