פמ יחידה מיוחדת אולי פלוגה מיוחדת או פיקוד מיוחד

Цена: 50 - 65 $

מהקובץ המצורף ניתן ללמוד כי עיסוק היחידה בתקופת המנדט היה בשמירה בייצוב וגיבוש הסדר הציבורי, הבטחון האישי ודפוסי המנהל העצמי.

יוסי סולומין Добавил

Найдено 3 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: